Header

Nieuwe Testament

Waarom kwam Jezus naar de aarde? Wie is Hij en waarom is Hij nu nog zo belangrijk voor christenen? Wil je hier meer over weten? In deze cursus ga je in op het tweede gedeelte van de Bijbel, waarin de komst van de Jezus naar de aarde centraal staat.

Oude Testament

Opzet bijbelcursus

In 14 lessen wordt de grote lijn van het Nieuwe Testament doorgenomen. Het Nieuwe Testament is het tweede gedeelte van de Bijbel. Dit gedeelte begint met de geboorte van Jezus. In deze cursus staat het leven van de Jezus centraal. Wie is Hij en waarom is Hij zo belangrijk? Volg deze cursus om dat te ontdekken.

De cursus bestaat uit 14 lessen met de volgende thema’s:

1. Wie is Jezus?

2. Rond Jezus’ geboorte

3. Johannes de Doper

4. Jezus’ discipelen

5. Jezus en de duivel

6. Jezus’ leer

7. Jezus’ wonderen

8. Doden worden levend

9. Ziet dan, hoe gij hoort

10. De Joodse leiders

11. Scheiden doet lijden

12. Indien gij Mij zoekt, zo laat dezen heengaan

13. Jezus, Die gekruisigd was, is opgestaan

14. Deze Jezus, Die opgevaren is, zal alzo komen

Persoonlijk contact

Als cursist krijg je een contactpersoon aangewezen die gedurende de cursus reageert op je antwoorden. Begrijp je iets niet, wil je meer weten of heb je andere vragen? Ook dan kun je bij je contactpersoon terecht.

Cursus Oude Testament

Meer te weten komen over het Nieuwe Testament?