Header

Nieuwe cursus: Jozef

Heb je weleens gehoord van Jozef? Een geliefde zoon  van zijn vader Jakob. Al jong verloor Jozef zijn vader uit het oog. Wil je meer weten over het leven van Jozef? Volg deze cursus.

Cursus Oude Testament

Jozef

In deze cursus gaan we op eenvoudige wijze het leven van Jozef door. Elke les begint met een stukje uitleg om aansluiting te zoeken bij het hedendaagse leven. We hopen dat je je erin herkent en nieuwsgierig wordt! Vervolgens komen er enkele weet- en denkvragen aan de orde. Zo gaan we door het Bijbelgedeelte heen. De vragen helpen je om de Bijbel te lezen en na te denken over de betekenis ervan voor de tijd waarin het werd geschreven, maar ook voor vandaag de dag.

Nieuwsgierig geworden? 

De cursus bestaat uit 18 lessen met de volgende thema’s:

1. Jozef en zijn familie

2. Het plan met jozef

3. jozef bij potifar

4. de dromen van farao

5. Jozef's nieuwe taak

6. Jozef ontmoet zijn broers

7. Terug naar vader jakob

8. De broers opnieuw naar jozef 

9. de beker van jozef

10. de reactie van juda

11. jozef maakt zich bekend

12. opnieuw terug naar vader jakob

13. jakob naar egypte

14. jakobs taak in egypte

15. jozef en zijn zonen bij het sterfbed van jakob

16. de zonen van jakob rond het sterfbed

17. jakob gestorven en begraven

18. Het levenseinde van Jozef

Persoonlijk contact

Als cursist krijg je een contactpersoon aangewezen die gedurende de cursus reageert op je antwoorden. Begrijp je iets niet, wil je meer weten of heb je andere vragen? Ook dan kun je bij je contactpersoon terecht.

Cursus Oude Testament

Meer te weten komen over Jozef?