Header

Abraham, de vriend van God

Abraham wordt in de Bijbel de vriend van God genoemd. Wil je meer weten over deze man en hoe hij leefde met God? Volg deze cursus.

Cursus Abraham vriend van God

Het leven van Abraham 

In deze cursus gaan we op eenvoudige wijze het leven van Abraham door. Elke les begint met een stukje uitleg om aansluiting te zoeken bij het hedendaagse leven. We hopen dat je je erin herkent en nieuwsgierig wordt! Vervolgens komen er enkele weet- en denkvragen aan de orde. Zo gaan we stap voor stap door het Bijbelgedeelte heen. Deze vragen helpen je om de Bijbel te lezen en na te denken over de betekenis ervan voor de tijd waarin het werd geschreven, maar ook voor vandaag de dag.  

De cursus bestaat uit 17 lessen met de volgende thema’s:

1. abram geroepen

2. Abram in een crisis

3. Abram en familieruzie

4. Abram helpt zijn familie

5. Abram met levensvragen (1)

6. Abram met levensvragen (2)  

7. Abram is ongeduldig

8. Abram krijgt een andere naam

9. Abraham krijgt een verbondsteken

10. Abraham ontvangt bezoek 

11. Abraham bidt 

12. Abrahams neef in gevaar

13. Abraham en Sara ontvangen een zoon

14. Abraham wordt beproefd 

15. Abrahams vaderlijke zorg (1)

16. Abrahams vaderlijke zorg (2)

17. Abraham sterft 

Persoonlijk contact

Als cursist krijg je een contactpersoon aangewezen die gedurende de cursus reageert op je antwoorden. Begrijp je iets niet, wil je meer weten of heb je andere vragen? Ook dan kun je bij je contactpersoon terecht.

Cursus Oude Testament

Meer te weten komen over Abraham, de vriend van God?